Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Nạp card đổi điểm

Bước 4: Đăng câu hỏi và chờ kết quả bài giải

Đăng nhập